30 juni 2010

Likheten är slående. Tidningen hittades i röran och är från typ 1963. Köket är i nutid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar